Rensalami, ca 200g

Ingredienser: renkött, grisfett, lök, kryddor

Renkött 75%
Fetthalt 15%

125,00 kr

1
    1
    Kundvagn
    Suovasskav, ca 500g
    1 X 338,00 kr = 338,00 kr