Rensalami, ca 200g

Ingredienser: renkött, grisfett, lök, kryddor

Renkött 75%
Fetthalt 15%

125,00 kr

1
    1
    Kundvagn
    Suovas innanlår, ca 400g
    1 X 375,00 kr = 375,00 kr