Renkött har vi i sortimentet året om. För större volymer av vissa detaljer under sommarhalvåret kan det behövas bokas upp innan stycksäsongen är över så vi kan planera och styra produktionen. För vissa produkter kan det vara en fördel att flagga för planerad åtgång för att säkra tillgång även under vinterhalvåret.

Älgköttet tar vi in i begränsad mängd, och de flesta produktgrupperna bokas upp under september till december. Här gäller det att vara snabbt ute!

Vi har ett standardsortiment av detaljer och förädlat, och tar i mån av tid gärna fram specialare utifrån önskemål.

 

RENKÖTT

Med ben

Stek, rundsågad
Bog
Sadel
Kotletter
Kokkött (högrev/bringa)
Sida
Lägg, sågade
Märgben, sågade
Buljongben

Benfria detaljer

Innerfilé
Ytterfilé
Entrecôte
Rostbiff
Innanlår
Ytterlår
Fransyska
Stek, nätad

Övrigt

Skav, 500g resp restaurang (6*2kg)
Färs, 500g resp restaurang (6*2kg)
Grytbitar, 500g
Filehuvud
Hjärta
Tunga
Lever
Konsumentstyckad renkalv

Rökt/torkat

Suovas, ytterlår/fransyska
Suovas, innanlår
Suovasskav
Varmrökt nätad stek
Varmrökt bog
Rökt renhjärta
Torkat renkött (rökt, orökt)
Ren-chips
Gaike suovas (torkat lättrökt innanlår)
Torrkorv (spikkekorv)
Rökt renkorv (med/utan vitlök)
Gorpie (trollkorv)
Renburgare

ÄLGKÖTT

Innerfilé
Ytterfilé
Entrecôte
Rostbiff
Innanlår
Ytterlår
Stek, nätad

Skav, 500g resp restaurang (6*2kg)
Färs, 500g resp restaurang (6*2kg)
Grytbitar, 500g

Varmrökt älgrulle
Rökt älghjärta
Torkat älgkött
Älgburgare
Älgring
Rökt älgkorv (naturell/vitlök/grönpeppar)
Ölkorv – älg