ALLT BÖRJAR MED LÖFTET RENÄGAREN GER KALVEN

vid märkningen på försommaren – löftet att ta hand om den och skydda den. På Jillie Ren & Vilt tar vi det löftet vidare genom att jobba för bästa möjliga omhändertagande i slakt och styckning av respekt och kärlek till djuret.

Med vår förädlingsverksamhet vill vi bidra till rennäringen i området genom att vara en länk i en levande lokal produktionskedja för renkött. Vi vill även jobba för att sprida och tillgängliggöra det goda och näringsrika renköttet och övriga viltköttet, både som vardagsmat och delikatessmåltid.

Förutom renkött hanterar vi även älgkött för att kunna erbjuda ett bredare sortimentet gentemot våra kunder, för att kunna erbjuda våra anställda en längre arbetssäsong, och för att underlätta för jägare i området att bli av med vilt nära jaktområdet.

Jillie Ren & Vilt AB finns i Ljusnedal, cirka 4 kilometer från Funäsdalen, på gränsen mellan Ruvhten Sijte och Mittådalens Sameby, och mitt i uppköpsområdet från de fyra samebyar vi huvudsakligen köper ren från. Renarna slaktas på något av de två renslakterierna i området. Älgar slaktar vi upp på plats.

Vi styckar 4500-5000 renar per år. Köttet från dessa motsvarar ca 10% av de 1000 ton renkött som enligt Sametinget kommer ut på marknaden. Vi styckar 60-80 älgar per år.

Anläggningen togs över i september 2014 efter Blindh Ren AB, som började med renköttsförädling 1994 och sedan legat i framkant inom området med en rad utmärkelser och meriter. Vi är glada och stolta att ha deras goda renommé med oss i vårt fortsatta arbete med kvalitet genom hela produktionskedjan: på råvara, styckning och färdiga produkter.