home-img

Jillie Ren & Vilt förädlar ren- och viltkött från Jämtland, Härjedalen och Dalarna. Med
kunskap och känsla levereras kvalitetskött av finaste sort för både vardagsmat och
festmåltid. Vi finns i Härjedalens västra del, det vi på sydsamiska kallar för [jílle].